Tietosuojaseloste

Tämä on Easy training -yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.12.2018. Viimeisin muutos 20.12.2023

1. Rekisterinpitäjä

Easy training
Y-tunnus 2945208-6
Orapihlajatie 14 c 42, 00320 Helsinki
Puh. 0451758475
info@easytraining.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jasmin Hongell Nzaro
info@easytraining.fi
Puh. 045 175 8475

3. Rekisterin nimi

Easy training

  • Asiakasrekisteri
  • Markkinointirekisteri
  • Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
  • Verkkokaupan asiakasrekisteri
  • Jäsenrekisteri (syketribe.fi)
  • Ajanvarausrekisteri (protimma.fi)
  • Sisäpiirin jäsenet (https://mailerlite.com/)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi, sekä kurssien järjestäminen yms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, eikä henkilötietoja haeta/kerätä rekisterin ulkopuolelta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Easy Training sisäpiiri

Easy Training sisäpiiriin rekisteröityneille asiakkaille lähetetään yksi (1) sähköposti kuukaudessa (max. 12 vuodessa). Sisäpiiriin rekisteröitymiseen tarvitaan nimi ja sähköpostiosoite. Sisäpiirin kuuluminen on maksutonta ja sen voi peruuttaa koska tahansa.

Easy Training sisäpiirin sähköpostien lähettämiseen käytetään mailchimp-ohjelmistoa, johon tallennetaan asiakkaan antama nimi sekä sähköpostiosoite. Muita asiakastietoja ei luovuteta Mailerlitelle. Tutustu Mailerliten tietosuojaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Asiakas täyttää omat henkilökohtaiset tietonsa valmennuksessa käytettävään Syke tribe- ohjelmaan. Syke tribe -ohjelman tietosuoja löytyy heidän sivuiltaan.

Asiakkaan varatessa ajan palveluihin ajanvarauskalenterin (digitalbooker.com), asiakas täyttää vähintään vaaditut asiakasrekisteriin, joka on digitalbookercomi:n suojatulla palvelimella, Digitalbookerin rekisteriseloste

Asiakkaan tietoja ei siirretä, eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hoitamisen edellyttämiä tietoja, kuten esimerkiksi tiedot suoramarkkinointiluvat/-kiellosta, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, ruoka-aineallergioista (koulutustilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröidyn vapaaehtoisesti antama tieto) tai tiedot rekisteröidyn tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lisäksi rekisteri voi sisältää evästeiden avulla kerättyä tietoa rekisteröidyn käynneistä ja toimista rekisterinpitäjän verkkosivustolla.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön. Toiminnalliset evästeet ovat pakolliset, muista evästeistä sivuston käyttäjä voi kieltäytyä.

Tutustu Easy Training evästekäytäntöihin.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hoitamisen edellyttämiä tietoja, kuten esimerkiksi tiedot suoramarkkinointiluvat/-kiellosta, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, ruoka-aineallergioista (koulutustilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröidyn vapaaehtoisesti antama tieto) tai tiedot rekisteröidyn tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lisäksi rekisteri voi sisältää evästeiden avulla kerättyä tietoa rekisteröidyn käynneistä ja toimista rekisterinpitäjän verkkosivustolla.

Kenelle jaamme tietosi

Easy Training käyttää yhteistyössä asiakkaan suostumuksella seuraavia ohjelmistoja:
– Ajanvaraus palveluihin (www.digitalbooker.com)
– Ajanvaraus hierontapalveluihin (www.protimma.fi)
– Syke tribe (www.syketribe.fi)
– Sisäpiirin sähköpostit lähetetään Mailerliten kautta (https://mailerlite.com/)

Yhteistyössä käytettävien yritysten palveluita ei käytetä ilman asiakkaan lupaa, eikä Easy Training jaa muutoin kolmansille osapuolille tietoja, ellei siihen ole asiakkaan lupaa. Asiakkaalle lähetettäessä alkukyselykaavake, se tehdään Syke triben kautta, johon asiakas itse täyttää tietonsa.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle, voit pyytää koostetiedoston omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Voit aina kaikissa tietosuoja-asioissa olla yhteydessä Easy Training valmentajaan Jasmin Hongell Nzaroon.

Easy training

Y-tunnus 2945208-6
Puh. 0451758475
info@easytraining.fi